תיקון הנפטרים העולמי:

תיקון הנפטרים זהו סדר שמיועד להעלות את נשמות הנפטרים מעלה מעלה בעולמות העליונים ולעשות להם נחת רוח עצום,

את התיקון סידר רבי יהודה פתיה זצוק"ל שהיה מגדולי מקובלי ירושלים מלפני 100 שנה והחיד"א הקדוש תיקן סדר תיקון דומה.